Boty na motorku od DV MOTO Zlín

Jste-li motorkářský nadšenec a někdo se vás zeptá, „Co si přejete pod stromeček?“ spoustu z vás napadne nějaká věc na motorku. Můžete chtít novou bundu, přilbu a nebo boty na motorku. Pokud se vám vánoční přání vyplní, můžete na jaře vyjet se zbrusu novou výbavou.

Bez helmy na motorku nelez

Helma je povinnou výbavou každého řidiče motorky (ale i čtyřkolky, tříkolky, skúru, atd.). Možná si říkáte, a co? Přijdu, koupím a jedu. Bohužel, tak jednoduché to vůbec není. Výrobci nabízejí širokou škálu materiálů, barev, typů a doplňků až z toho může jít hlava kolem. Když přijdete do obchodu, neřiďte se cenou, zde více než jinde totiž platí, že s rostoucí cenou roste i kvalita. Nejdůležitějším kritériem výběru by pro vás měl být stroj, který hodláte osedlat. Je asi jasné, že na občasné ježdění na skútru si nebudete kupovat helmu na motorku za třicet tisíc. Základním vodítkem při výběru je obvod hlavy v nejširším místě, tzn. vy výšce uší a obočí. Pokud si nebudete jistí, poraďte se s prodejcem, helma vás nesmí tlačit, ale ani nesmí být příliš volná. Při zkoušení zkuste v přilbě chvíli vydržet, za minutu totiž nepoznáte jestli vás někde netlačí, zkuste také vyzkoušet jak se vám helma zapíná s rukavicemi.

V Tdtransport ví, jak funguje doprava

Mezinárodní dopravou ve Zlíně se zabývá společnost Tdtransport a.s autodoprava, kterou vede pan Tomáš Drga. Nejen on dobře ví, že pod pojmem doprava se rozumí cílevědomé přemísťování osob či nákladu prostřednictvím dopravních prostředků a za účelem zisku. Doprava probíhá z bodu A do bodu B a odehrává se na dopravních komunikacích. Vykonavatel dopravy je nazýván dopravcem a objenavatel je v tomto oboru označen jako přepravce. Tyto dva subjekty mezi sebou uzavírají přepravní smlouvu, v níž je obsaženo místo nákladu a určení, dodací lhůta a další náležitosti.

A právě společnost Tdtransport se může pyšnit řadou takovýchto smluv, na jejichž konci byl kromě podpisu pak také spokojený zákazník. Za dobu svého působení si na českém trhu vydobyla pověst tradičního a oblíbeného přepravce a to nejen na Zlínsku.

Princip stejnosměrného elektromotoru

Stejnosměrný elektromotor je založen na tom, že na vodič s proudem působí v magnetickém poli síla. Závit, kterým prochází elektrický proud, je umístěn v homogenním magnetickém poli. Částmi závitu, které jsou rovnoběžné s póly magnetu, tedy protéká proud opačnými směry. Směr síly působící na tyto části se určí Flemingovým pravidlem levé ruky. Síla má směr kolmý ke směru proudu a k magnetickým siločárám, působí tedy vždy "do stran". Síly působící na obě části mají opačný směr => na závit působí moment sil a závit se otáčí. Jakmile je závit ve vodorovné poloze, je třeba změnit směr proudu závitem. To je zajištěno komutátorem (červená součástka vlevo). Skládá se ze dvou vodivých půlválců oddělených nevodivou vložkou. Celek tvoří válec, ke kterému zvnějšku přiléhají vodiče - kartáčky - připojené ke svorkám zdroje stejnosměrného napětí. Vždy když je závit ve vodorovné poloze, chvíli jim proud neprochází, závit se otáčí chvíli setrvačností a pak začíná procházet proud opačným směrem.

Třífázový elektromotor

Třífázový asynchronní stroj ASM je nejrozšířenějším a nejběžnějším typem elektromotoru. Stator nese třífázové vinutí tj. tři stejné cívky vzájemně pootočené o 120° elektrických. Zvláštním případem je jednofázový asynchronní stroj, který má dvě různé cívky vzájemně pootočené o 90° elektrických (hlavní a pomocné vinutí).
Třífázový asynchronní stroj ASM kroužkový. Vinutí rotoru je tvořeno vinutými cívkami, vyvedenými na tři kroužky. Ke kroužkům je přes kartáče připojen obvod regulace proudu rotoru (většinou rezistory). Velké motory jsou vybaveny zkratovačem kroužků s odklápěčem kartáčů. Regulací proudu rotoru (zařazením rezistoru do obvodu rotoru) je možno regulovat posunutí pracovní charakteristiky motoru a skluz. Tím je možno omezit zapínací a rozběhový proud motoru a záběrový moment zvětšit na velikost momentu zvratu. V Brně můžete najít několik firem, které prodávají elektromotory. Avšak jedině firma AZ elektromotory Brno udělá nabídku přesně na míru a to online. K tomu všemu špičkovou diagnostiku!

Požadavky na řidiče kamionu

Ve zmatku všelijakých zajímavých a lukrativních pracovních nabídek se tyčí jedna nedoceněná profese. Každá mezinárodní kamionová doprava potřebuje dostatek kvalifikovaných řidičů. Ale tato práce není jen o samotném řízení. Je třeba mít dobře vyvinutý orientační smysl, znát základy komunikace v cizích jazycích a být psychicky odolný vůči stereotypní práci. Odměnou je pak cestování minimálně po celé Evropě. Co ve potřebujete proto, abyste se mohli stát řidičem u firmy Inex Spedition?

  • řidičský průkaz skupiny C+E
  • profesní průkaz, kartu do digitálního tachografu
  • bezúhonnost
  • praxi v MKD min. 1 rok

Zásady správného skladování palet

Stejně jako se řídí pravidly skladování dřeva, musí se pravidly řídit i skladování palet. A zásady jsou u těchto dvou typů totožné. Dřevo je materiál, který nejen vysychá, ale rychle natahuje vlhkost ze vzduchu. A proto je důležité uložit palety do suchého, krytého a větraného skladu. Nedoporučují se skladování v tubových foliových halách, vlhkých budovách či na nekrytých venkovních místech.
Vyhněte se pokrývání palet foliemi a máte-li tu možnost, neměli byste palety zámkovat. Jakmile bude na palety položeno zboží a budou tyto palety následně obaleny folií, neměly by stát na slunci či v místnostech s vyšší teplotou. Ideálním místem je stín a chladná místnost.